Điều chỉnh Phòng thi môn quản trị tiệc C12NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam C12VP1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12VP1.pdf)C12VP1.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn kỹ năng mềm và quan hệ công chúng | Khóa 13 | HK2

Sinh viên vui lòng xem file đinh kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi C12 ( Môn nguyên lý kế toán và Văn hóa ẩm thực)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DC.pdf)DC.pdf

Lịch thi lại lần 2 đợt 2 HKI (2017- 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Thi lai lan2 dot2.pdf)Thi lai lan2 dot2.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HKII (2017-2018) đợt 3 | khóa 11, 12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (KT-QT-DL- Dot 3.pdf)KT-QT-DL- Dot 3.pdf

Lịch thi điều chỉnh C11TC1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DC- C11- Dot2.pdf)DC- C11- Dot2.pdf

Danh sách và lịch thi lại lần 2 khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

lịch thi lần 2 Khóa 13 học kì I (17-18)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi điều chỉnh hình thức thi vấn đáp vận tải và bảo hiểm ngoại thương C11QQ1- C12QQ1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11QQ-C12QQ.pdf)C11QQ-C12QQ.pdf