Điều chỉnh lịch thi C13TC1 HK3

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DOC061003.pdf)DOC061003.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn quản trị tiền lương, thưởng lớp C13NL1 | HK3(17-18)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (QTTLT.pdf)QTTLT.pdf

Lịch thi kết thúc môn C12 -C13 HK3(17 -18)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HK3KT-QT-DL (1).pdf)HK3KT-QT-DL (1).pdf

Điều chỉnh Phòng thi môn quản trị tiệc C12NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam C12VP1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12VP1.pdf)C12VP1.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn kỹ năng mềm và quan hệ công chúng | Khóa 13 | HK2

Sinh viên vui lòng xem file đinh kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi C12 ( Môn nguyên lý kế toán và Văn hóa ẩm thực)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DC.pdf)DC.pdf

Lịch thi lại lần 2 đợt 2 HKI (2017- 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Thi lai lan2 dot2.pdf)Thi lai lan2 dot2.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HKII (2017-2018) đợt 3 | khóa 11, 12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (KT-QT-DL- Dot 3.pdf)KT-QT-DL- Dot 3.pdf

Lịch thi điều chỉnh C11TC1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DC- C11- Dot2.pdf)DC- C11- Dot2.pdf