Điều chỉnh lịch thi môn Đầu tư tài chính lớp C10TM1

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016 - 2017

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi lớp HLC10 học phần Nguyên lý kế toán HKII (16-17)

Môn thi: Nguyên lý kế toán

GVGD: Trần Thị Thanh Hà

Lớp: HLC10

Attachments:
Download this file (nlkt.pdf)nlkt.pdf

VĂN PHÒNG KHOA