Danh sách và lịch thi lại lần 2 khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.