Lịch thi Khóa 14 đợt 1 - HKI (2018- 2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi lần 2 HKII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (Diem thi lan 2.pdf)Diem thi lan 2.pdf

Điểm Thi C12TC1 HKIII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

diem thi va phieu ban giao diem Khoa 12-13 - HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKIII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

File scan điểm thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI lần 2 (2017 - 2018) - QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.