Điểm thi đợt 3 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ Môn TCNh

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 3 - HKI (2017 - 2018) Bộ môn Du lịch

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 3 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ Môn QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 2 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ Môn DL

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 2 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ môn Tài chính ngân hàng

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 1 - HK1-17-18 - Khóa 11 -12-13 -Bộ môn TC-NH

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 1 - HK1-17-18 - Khóa 11 -12-13 -Bộ môn QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 1 - HK1-17-18 - Khóa 11 -12-13 -Bộ môn Du Lịch

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi khóa 10 lớp C10QQ1,MK1

Điểm thi môn:

- Marketing quốc tế;

- Truyền thông marketing quốc tế;

- Quản trị kinh doanh quốc tế.

Điểm báo cáo TTTN khóa 10 Du lịch

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (New Doc 2017-07-20.pdf)New Doc 2017-07-20.pdf