Thông báo tuyển dụng (Công ty TNHH Sơn Nero)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (23.5 son nero.pdf)23.5 son nero.pdf

Builditect - Thư ngỏ tuyển dụng thực tập sinh

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo tuyển dụng (ECInvest)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông tin việc làm vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tuyển thực tập sinh

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tuyển dụng

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Việc làm cho sinh viên

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Cat vang 12.3.18.doc)Cat vang 12.3.18.doc

Thông tin việc làm

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Việc làm sinh viên

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.