Thời khóa biểu lớp học lại môn Quản trị du lịch MICE

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Mice.pdf)Mice.pdf

Thời khóa biểu điều chỉnh môn Thanh toán quốc tế lớp C11QQ1, C12KT2

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

 

Attachments:
Download this file (TKB.pdf)TKB.pdf

Thời khóa biểu C11LH1 môn Thiết kế và điều hành tour

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB_C11LH1.pdf)TKB_C11LH1.pdf

Điều chỉnh TKB C13QT1 C13QT2 C13VP1

Điều chỉnh phòng học lớp C13QT1 C13QT2 C13VP1 học môn marketing căn bản   từ phòng B3.1--> A5.2

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB C13QT12VP.pdf)TKB C13QT12VP.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12KS1

Điều chỉnh TKB học phần: Anh văn 3

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (TKB_C12KS1.pdf)TKB_C12KS1.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12MK1

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (AV3lien.pdf)AV3lien.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C11NA1, C11QQ1, C12KT2

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

TKB Khóa 11,12,13 khoa KT-QT-DL

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

TKB môn Xác suất thông kê lớp học lại HKIII (16-17)

SINH VIÊN XEM TKB VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM.

TKB TOÁN KINH TẾ - Mở lớp học lại tháng 7/2017

Sinh viên vui lòng xem TKB và danh sách sinh viên đã đăng ký học lại.

VĂN PHÒNG KHOA