Điều chỉnh TKB lớp C12NA1_ C12KS1_ C12LH1

Lớp C12NA1 Kéo dài TKB  - tới 20/05
C12KS1, C12Lh1 có môn ghép chung với lớp C12NA1 thay đổi TKB theo .
Attachments:
Download this file (C12NA1_LH1_KS1.pdf)C12NA1_LH1_KS1.pdf

Điều chỉnh TKB C13LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (c13lH1.pdf)c13lH1.pdf

TKB điều chỉnh C13KS1,C13CB1,C12TC1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu C11TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11TC1.pdf)C11TC1.pdf

Điều chỉnh TKB C13KT1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C13KT1.pdf)C13KT1.pdf

TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh TKB C12KS1, C12NA1 HKII(2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12NA1- C12KS1.pdf)C12NA1- C12KS1.pdf

TKB Học lại Toán cao cấp khoa KT - QT - DL

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HL2.pdf)HL2.pdf

TKB C11LH1 ( thêm môn kế toán dịch vụ )

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11LH1.pdf)C11LH1.pdf