Lịch thi Anh văn lớp C13MC15

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (17-18) khóa 13

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi K13.pdf)Lich thi K13.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn Toán kinh tế lớp học lại

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: lịch thi điều chỉnh sớm hơn lịch thi đã phát hành.

Lịch thi Tâm lý học, Nguyên lý kế toán & Toán kinh tế lớp học lại học kỳ hè

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

VĂN PHÒNG KHOA