TB 61_BGH: Thông báo V/v khám sức khỏe cho học sinh sinh viên Khóa 14

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 61_13.9.18.pdf)TB 61_13.9.18.pdf

TB 59_BGH: Thông báo V/v làm thẻ sinh viên cao đẳng Khóa 14 năm học 2018-2019.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 59_13.9.18.pdf)TB 59_13.9.18.pdf

TB 51_BGH: Thông báo V/v thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 51_23.8.18.pdf)TB 51_23.8.18.pdf

QĐ V/v công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ đợt tháng 7/2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TB 45_BGH: Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng bảo trợ Hy vọng năm học 2018-2019 (của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang).

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 45_09.8.18.pdf)TB 45_09.8.18.pdf

Thông báo tuyển sinh ngành du lịch

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (thugoiCĐKT-CN.SG.docx)thugoiCĐKT-CN.SG.docx

Thông báo về việc học lại môn chung

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Danh sách dự kiến sinh viên cao đẳng Khóa 11 đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp

Đây là danh sách được Phòng Đào tạo và ĐBCL xét tất cả cho Khóa 11. Vì vậy có những sinh viên không nộp phiếu vẫn được xét. Và có những sinh viên nộp phiếu nhưng không được xét vì chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (còn nợ học phần).
 
Khoa thông báo danh sách này đến tất cả sinh viên Khóa 11 có liên quan biết. Các khiếu nại, xin hủy xét tốt nhiệp đợt này để cải thiện..., Vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo đến ngày Thứ Bảy 04/8/2018. Sau thời hạn trên sẽ ký Quyết định chính thức. Trường sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp sau 02 tuần kể từ ngày ký Quyết định.
 
Trân trọng./.

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NH 2018 - 2019

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (scan0462.pdf)scan0462.pdf

TB 42: Lịch trình đăng ký môn học HKI NH 2018 - 2019 CĐ K12, K13 Khoa KT-QT-DL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 42.05.07.18.pdf)TB 42.05.07.18.pdf