TB 115: Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2018

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

QĐ 103 V/v Giảm học phí cho sinh viên diện (Nghèo, mồ côi)

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (QD 103_14.6.17.pdf)QD 103_14.6.17.pdf

QĐ 102 V/v Cấp học bổng cho sv HKI (16-17)

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (QD 102_14.6.17.pdf)QD 102_14.6.17.pdf

TB108 V/v Phát học bổng và giảm học phí HKI (16-17)

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 108_12.9.17.pdf)TB 108_12.9.17.pdf

TB 89: V/v thu học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TB 89_09.8.17.pdf)TB 89_09.8.17.pdf

VĂN PHÒNG KHOA