Thông báo V/v tổ chức hiến máu tình nguyện

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo mời sinh viên đăng ký tham gia Lễ Phát động Giờ Trái đất 2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo về việc mời học sinh, sinh viên đăng ký tham gia khám mắt miễn phí

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP

Sinh viên lớp C11KC1, C11KC2 tham khảo các đề tài thực tập tốt nghiệp và đăng ký, tập hợp danh sách theo lớp (lớp trưởng tập hợp). Sau đó, gửi danh sách về Khoa. Thời gian chậm nhất đến 10/3/2018.

Trân trọng./.

TB V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất 2 đối với sinh viên cao đẳng Khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TB 03_BGH: Thông báo V/v xét tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng liên thông chính quy Khóa CL16

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 03_08.01.18.pdf)TB 03_08.01.18.pdf

TB 145_BGH: Thư mời tham gia chào giá in tài liệu tư vấn tuyển sinh năm 2018.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 145_30.12.17.pdf)TB 145_30.12.17.pdf

TB 114_BGH: Thông báo về việc nghỉ học và làm việc kể từ 12 giờ ngày 25 và cả ngày 26/12/2017

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 144_25.12.17.pdf)TB 144_25.12.17.pdf

Thông báo đăng ký tham gia giao lưu chương trình sinh viên nghiên cứu Khoa học Eureka 2017

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

B 142_BGH: Thông báo tổ chức họp mặt sinh viên ăn tết xa nhà Xuân Mậu Tuất 2018.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (TB 142_11.12.17.pdf)TB 142_11.12.17.pdf