Tài liệu học phần Kế Toán Mỹ

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Bài giảng Marketing căn bản

Sinh viên vui lòng xem nội đính kèm.

Bài giảng môn Hành vi tổ chức

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Bài giảng môn Kỹ năng đàm phán

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (NLTK  gửi slide.pdf)NLTK gửi slide.pdf

Bài giảng môn Thống kê khoa học xã hội

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Bài giảng môn Marketing căn bản

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Đề cương môn học các chuyên ngành thuộc Khoa QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

VĂN PHÒNG KHOA