Kế toán dịch vụ và KTTC_ Cô Bùi Thị Bích Liên

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (KTTC2. Hue.rar)KTTC2. Hue.rar

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Tài liệu học phần Đầu tư tài chính

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tài liệu học phần Kế Toán Mỹ

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Đề cương môn học các chuyên ngành thuộc Khoa QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

VĂN PHÒNG KHOA