Tài liệu môn TH thiết kế Sổ KT.C13 HKIII (2017-2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tài liêu môn TCDN C13 HKIII (2017-2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

slide các môn học-QTKD

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Kế toán mỹ C11 (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Kế toán dịch vụ và KTTC_ Cô Hồ Thị Huệ

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (KTTC2. Hue.rar)KTTC2. Hue.rar

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Tài liệu học phần Đầu tư tài chính

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tài liệu học phần Kế Toán Mỹ

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Đề cương môn học các chuyên ngành thuộc Khoa QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.