Cây chương trình khóa 12 chuyên ngành Quản trị văn phòng

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (VP K12.jpg)VP K12.jpg

Cây chương trình khóa 12 chuyên ngành Quản trị nhân lực

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

 

Attachments:
Download this file (NL K12.jpg)NL K12.jpg

Cây chương trình khóa 12 chuyên ngành Quản trị Thương mại

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

 

Attachments:
Download this file (TM K12.jpg)TM K12.jpg

Cây chương trình khóa 12 chuyên ngành Quản trị KD Quốc tế

Vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (QQ K12.jpg)QQ K12.jpg

Cây chương trình khóa 12 chuyên ngành Quản trị Marketing

Vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (MK K12.jpg)MK K12.jpg

VĂN PHÒNG KHOA