Lịch thi học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi HK3 - 2017-2018 - Môn Đường lối CM của ĐCSVN - C12MK1+C12QQ1+C12TM1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi HK3 - 2017-2018 - Môn Anh văn CN - C13NA1+C13CB1+C13KS1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 của cao đẳng Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi C13TC1 HK3

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DOC061003.pdf)DOC061003.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn quản trị tiền lương, thưởng lớp C13NL1 | HK3(17-18)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (QTTLT.pdf)QTTLT.pdf

Lịch thi kết thúc môn C12 -C13 HK3(17 -18)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HK3KT-QT-DL (1).pdf)HK3KT-QT-DL (1).pdf

Điều chỉnh Phòng thi môn quản trị tiệc C12NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam C12VP1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12VP1.pdf)C12VP1.pdf