Thời khóa biểu C11LH1 môn Thiết kế và điều hành tour

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB_C11LH1.pdf)TKB_C11LH1.pdf

Điều chỉnh TKB C13QT1 C13QT2 C13VP1

Điều chỉnh phòng học lớp C13QT1 C13QT2 C13VP1 học môn marketing căn bản   từ phòng B3.1--> A5.2

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB C13QT12VP.pdf)TKB C13QT12VP.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12KS1

Điều chỉnh TKB học phần: Anh văn 3

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (TKB_C12KS1.pdf)TKB_C12KS1.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12MK1

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (AV3lien.pdf)AV3lien.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C11NA1, C11QQ1, C12KT2

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

TKB Khóa 11,12,13 khoa KT-QT-DL

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

TKB môn Xác suất thông kê lớp học lại HKIII (16-17)

SINH VIÊN XEM TKB VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM.

TKB TOÁN KINH TẾ - Mở lớp học lại tháng 7/2017

Sinh viên vui lòng xem TKB và danh sách sinh viên đã đăng ký học lại.

Thời khóa biểu học lại học phần Tâm lý học

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu học lại học phần Nguyên lý kế toán

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.