DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN T9/2017

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Lưu ý:

1/ Sinh viên đủ điều kiện nhưng không có tên;

2/ Sinh viên đã nộp giấy tạm hoãn tốt nghiệp nhưng vẫn có tên.

Vui lòng lên hệ VP Khoa A6.5 để được giải quyết.

Hạn chót: trước 11h00 ngày 09/9/2017.

Attachments:
Download this file (TN Khoa 10.xls)TN Khoa 10.xls