Điều chỉnh lịch thi Khóa 15 - 16

Vui lòng xem file đính kèm.