Điều chỉnh lịch thi lớp C13NL1, C13VP1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.