Điều chỉnh lịch thi C12KS.LH

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.