Thông báo V/v tổ chức hiến máu tình nguyện

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.