Điểm thi HK3 - 17-18 - Lần 2 - Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKI (2018 - 2019) - 24-01-2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKI (2018 - 2019)- 12-01-19

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Điểm thi HKI (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

diem thi HK1 - 18-19 - Bộ môn TC-KT

Vui lòng xem file đính kèm.

diem thi HK1 - 18-19 - Bộ môn QTKD

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

diem thi HK1 - 18-19 - Bộ môn Du lịch

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Điểm thi THNN khóa 12,13 và TH Nghiệp vụ làm bánh C12NA1

Vui lòng xe file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi lần 2 HKII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (Diem thi lan 2.pdf)Diem thi lan 2.pdf

Điểm Thi C12TC1 HKIII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.