Điểm THNN C14

Vui lòng xem file đính kèm

ĐIỂM THI HKI (2019 - 2020) - 19.12

VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM.

Điểm thi lần 2- HK3 - 18-19 - Khóa 13-14

Vui lòng xem file đính kèm.

Diem thi Bo sung C14MK1 - HK3-18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thực tập cuối khóa hoc lại - Khoa 12-13

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK2 - 18-19 - Lần 2 - Khóa 13+14

Vui lòng xem file đính kèm

Diem thi va Phieu ban giao diem HK3-18-19 và Diem thi lai lan 2 - HK2 -18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Diem thuc tap tot nghiep C13 NH-KS

Vui lòng xem file đính kèm.

diem thuc tap tot nghiep Khoa 12-13 va BS môn Quan hệ công chúng

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.