Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 26.6.20

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 16.6.2020

Vui lòng xem file đính kèm.

điểm lần 2 HK1-19-20

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK1 - 2019 - 2020 - lần 2

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 24.02.2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm THNN C14

Vui lòng xem file đính kèm

ĐIỂM THI HKI (2019 - 2020) - 19.12

VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM.

Điểm thi lần 2- HK3 - 18-19 - Khóa 13-14

Vui lòng xem file đính kèm.

Diem thi Bo sung C14MK1 - HK3-18-19

Vui lòng xem file đính kèm.