Điều chỉnh lịch thi lớp C13CTT1 - C13KXD

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (DC-C13-CN.pdf)DC-C13-CN.pdf

Lịch thi lại lần 2 đợt 2 HKI (2017- 2018)

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Thi lai lan2 dot2.pdf)Thi lai lan2 dot2.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HKII (2017-2018) đợt 3 | khóa 11, 12

Sinh  viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi C12UD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C12UD1.pdf)C12UD1.pdf

Điều chỉnh lịch thi C12TP1

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (c12tp1.pdf)c12tp1.pdf

Điều chỉnh lịch thi C13KML1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c13kml1.pdf)c13kml1.pdf

Lịch Thi HK2 đợt 2 năm học 2017-2018

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (KT-CN - (2).pdf)KT-CN - (2).pdf
Download this file (KT.pdf)KT.pdf

Điều chỉnh lịch thi Anh văn 2 C13

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (DOC010318.pdf)DOC010318.pdf

Lịch thi HK2 C11,C12 đợt 1 Năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lưu ý: Môn Kỹ năng nghề nghiệp đã thi.

Điều chỉnh lịch thi khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c13dc.pdf)c13dc.pdf