Lịch thi HK2 C11,C12 đợt 1 Năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lưu ý: Môn Kỹ năng nghề nghiệp đã thi.

Điều chỉnh lịch thi khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c13dc.pdf)c13dc.pdf

Lịch thi khóa 11 lớp C11CK1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c11ck1.pdf)c11ck1.pdf

Lịch Thi Khoa 13 HKII năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Lịch thị lần 2 Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm..

Điểm thi sinh viên xem tại: http://www.hiast.edu.vn/pdt/index.php/en/xem-b-ng-di-m-g-c

Attachments:
Download this file (THILAi2.pdf)THILAi2.pdf

Lịch thi Học kì I đợt 3 năm học 2017-2018 Sinh viên khóa 11,12 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (HK1_dot3_KT_CN.pdf)HK1_dot3_KT_CN.pdf

Lịch thi kết thúc môn chung học kì 1 đợt 3 năm học 2017- 2018 môn Anh văn 1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13MC15.pdf)C13MC15.pdf

Lịch Thi Học kì 1 đợt 2 năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

 

 

Điểu chỉnh lịch thi kết thúc học kì 1 2017- 2018 đợt 1

1. Sửa môn Anh văn 3  ngày 23/10/17 qua ngày 24/10/17  

2. Dời ngày thi  môn thi toán-tin (trùng lịch)

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Khoa KT-CN (1).pdf)Khoa KT-CN (1).pdf

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 1 năm 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.