Lịch thi lần 2 Học kỳ III Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi các lớp C13CCK1, C13KXD1, C13COT1,2

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi C13TDH1 (Anh văn chuyên ngành)

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13TDH1 (1).pdf)C13TDH1 (1).pdf

Lịch thi chính thức khóa 14_HKI_2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi chính thức khóa 13_HKI_2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Học kỳ I_2018-2019 - khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn chung_khóa 14_HK1 (2018-2019)

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi học lại môn Mạch Điện- Học kỳ 3 - 17-18

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi môn cơ học đất C13KXD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Co hoc dat.pdf)Co hoc dat.pdf