Điều chỉnh TKB lớp C13KXD1 HK3 (17-18)_28.05.2018

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13KXD1.pdf)C13KXD1.pdf

Thời khóa biểu học kỳ III_2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thực hành C12UD1, C11MT1

Sinh viên xem file đính kèm

TKB lớp C12PM1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C12PM-DD1.pdf)C12PM-DD1.pdf

TKB học thực hành lớp C11UD1 - C11TP- C11MT1

Sinh viên xem file đính kèm.

TKB Lớp C13DDT1 - môn thực hành điện cơ bản ; C12CKO môn thực hành thủy lực khí nén

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13DDT1-C12CKO.pdf)C13DDT1-C12CKO.pdf

Điều chỉnh thời khóa biểu các lớp C13COT1,2_Cập nhật thời khóa biểu thực hành các lớp C11TP1,UD1,MT1,C12TP1,UD1,MT1,C13CTP1

Sinh viên xem file đính kèm.

TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh Thời khóa biểu C12CKO, C12DC1, C11UD1, C12UD1

Sinh  viên xem file đính kèm