Lịch thực hành C12UD1, C11MT1

Sinh viên xem file đính kèm

TKB lớp C12PM1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C12PM-DD1.pdf)C12PM-DD1.pdf

TKB học thực hành lớp C11UD1 - C11TP- C11MT1

Sinh viên xem file đính kèm.

TKB Lớp C13DDT1 - môn thực hành điện cơ bản ; C12CKO môn thực hành thủy lực khí nén

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13DDT1-C12CKO.pdf)C13DDT1-C12CKO.pdf

Điều chỉnh thời khóa biểu các lớp C13COT1,2_Cập nhật thời khóa biểu thực hành các lớp C11TP1,UD1,MT1,C12TP1,UD1,MT1,C13CTP1

Sinh viên xem file đính kèm.

TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh Thời khóa biểu C12CKO, C12DC1, C11UD1, C12UD1

Sinh  viên xem file đính kèm

Điều chỉnh TKB C11QM1, C11PM1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C11PM-QM.pdf)C11PM-QM.pdf

Điều Chỉnh TKB C12XD1

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C12XD1.pdf)C12XD1.pdf