TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh Thời khóa biểu C12CKO, C12DC1, C11UD1, C12UD1

Sinh  viên xem file đính kèm

Điều chỉnh TKB C11QM1, C11PM1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C11PM-QM.pdf)C11PM-QM.pdf

Điều Chỉnh TKB C12XD1

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C12XD1.pdf)C12XD1.pdf

+C11TP đổi phòng +C11UD1

+C11TP đổi phòng
+C11UD1: thêm buổi
Attachments:
Download this file (C11TP1-C11UD1.pdf)C11TP1-C11UD1.pdf

Thời khóa biểu học lại Anh Văn 2

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (HOC LAI.pdf)HOC LAI.pdf

Thời Khóa Biểu GDTC2 khóa 13 đợt 2 học kì 2 kèm danh sách

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh Lịch Kết thúc môn thi Toán Cao Câp Lê Trung San học kì I năm 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (san.pdf)san.pdf

Điều chỉnh Thời khóa biểu lớp C13KXD1, C12DC1, C12CKO

Sinh viên xem file đính kèm