Thông báo lịch thay đổi môn Đồ án QL Chất Thải rắn và CT Nguy hại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch học tăng cường môn Mạch Điện

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh TKB môn Mạng lưới cấp thoát nước (HL_C10MT1) và Hình học Vẽ Kỹ thuật (C12MT1)

Sinh  viên xem file đính kèm.

Lịch thực hành hóa sinh

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh thời khóa biểu môn Đồ án QL Chất Thải rắn & CT Nguy hại và thay đổi Thời khóa biểu môn QL Chất Thải rắn & CT Nguy hại

Sinh viên xem file đính 

Thời khóa biểu tăng cường môn Kỹ thuật Bảo Trì Công nghiệp

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu tăng cường môn Điện tử Công suất

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu môn Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng lớp C12QX1 và C12XD1

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (tkbud.pdf)tkbud.pdf

Thời Khóa biểu Thực hành Hóa Sinh lớp C12UD1, C12TP1 và Thực hành Kiểm nghiệm Lương thực Thực Phẩm lớp C11TP1

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (lich thuc hanh.pdf)lich thuc hanh.pdf