Thời khóa biểu cập nhật ngày 24.9.2018

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2_Điều chỉnh lớp C14DDT1

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh TKB các lớp C12DC1; C12XD1; C13TDH1; C13COT1,2

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu khóa 14_HKI_2018-2019_Điều chỉnh môn Giáo dục thể chất

Sinh viên xem file đính kèm

 

Thời khóa biểu khóa 12,13, 14 học kỳ I năm học 2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh thời khóa biểu học môn Toán cao cấp

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học lại năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

 

Thời khóa biểu học lại môn Mạch điện

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Hoc lai Mach dien.pdf)Hoc lai Mach dien.pdf

TKB Học lại Anh Văn 1 - GV: Nguyễn Kim Phượng, Từ ngày 09/07

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (HLTA.pdf)HLTA.pdf

ĐC TKB C12MT1 HK3(17-18)

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c12mt1.pdf)c12mt1.pdf