Lịch thi học lại môn Mạch Điện- Học kỳ 3 - 17-18

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi môn cơ học đất C13KXD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Co hoc dat.pdf)Co hoc dat.pdf

Lịch thi kết thúc môn C12 -C13 HK3(17 -18)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK2(17-18) - Lớp C11DC1, C11Ck1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C11DC-CK1.pdf)C11DC-CK1.pdf

Điều chỉnh lịch thi C12CKO - Môn thi bảo dưỡng và sửa chữa oto

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Page0001.pdf)Page0001.pdf

Gửi lại lịch thi điều chỉnh lớp C12XD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (c12xd1 (2).pdf)c12xd1 (2).pdf

Điều chỉnh lịch thi lớp C13CTT1 - C13KXD

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (DC-C13-CN.pdf)DC-C13-CN.pdf

Lịch thi lại lần 2 đợt 2 HKI (2017- 2018)

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Thi lai lan2 dot2.pdf)Thi lai lan2 dot2.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HKII (2017-2018) đợt 3 | khóa 11, 12

Sinh  viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi C12UD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C12UD1.pdf)C12UD1.pdf