TB 110_BGH: Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho HSSV Khóa 13.

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 110_19.9.17.pdf)TB 110_19.9.17.pdf

QĐ 102_BGH: Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.

SV các Khoa nhận học bổng theo thời gian trong thông báo số 108/TB-CĐKTCN ngày 12/9/2017.

Attachments:
Download this file (QD 102_14.6.17.pdf)QD 102_14.6.17.pdf

QĐ 103_BGH: Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 103_14.6.17.pdf)QD 103_14.6.17.pdf

TB 108_BGH: Thông báo về việc phát học bổng và giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 108_12.9.17.pdf)TB 108_12.9.17.pdf

TB 105_BGH: Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018.

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 105_05.9.17.pdf)TB 105_05.9.17.pdf

Thông báo nhận hồ sơ dự xét học bổng dành cho Tân Sinh viên (Khóa 13)

Sinh viên xem file đính kèm

QĐ 45_HĐQT: Quyết định V/v giảm học phí cho sinh viên có người thân nhập học và đang học tại Trường.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 45_30.8.17.pdf)QD 45_30.8.17.pdf

TB 104_BGH: Thông báo V/v nghỉ Lê Quốc khánh 2/9 đối với học sinh, sinh viên.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 104_29.8.17.pdf)TB 104_29.8.17.pdf

TB 91_BGH: Thông báo V/v xét, công bố tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng chính quy khóa 10.

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 91_14.8.17.pdf)TB 91_14.8.17.pdf

Thông báo nghỉ và lịch bù môn Hóa Đại cương học lại

Sinh viên xem file đính kèm.