Thông báo về việc nhận phiếu kết quả đăng ký học lại học kỳ I năm học 2017-2018

Sinh viên đăng ký học lại các môn không có trong thời khóa biểu chính thức (Anh văn 1, 2, Toán cao cấp, Vật lý, xác suất thống kê, Tin học đại cương .....) nhanh chóng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng khoa để nhận phiếu kết quả.

Lưu ý: Đến ngày 23/11/2017 môn học nào chưa đủ 10 sinh viên đóng học phí (đối với môn học có >= 10 sinh viên đăng ký) và 100% sinh viên đóng học phí (đối với môn học dưới 10 sinh viên đăng ký) thì sẽ bị hủy lớp học.

Thời khóa biểu chính thức dự kiến sẽ học ngày 30/11/2017.

 

 

TB 129_BGH: Thông báo về lịch trình đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 bậc CĐ Khóa 11, 12 và TCCN Khóa 12.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 129_27.10.17.pdf)TB 129_27.10.17.pdf

TB 130_BGH: Thông báo lịch trình đăng ký môn học học kỳ II năm học 2017-2018 bậc CĐ và Trung cấp Khóa 13.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 130_27.10.17.pdf)TB 130_27.10.17.pdf

Danh sách phân công GCHD Đồ án chuyên ngành khóa 11

Sinh viên xem file đính kèm và gặp giáo viên theo đúng lịch hẹn.

 

TB 123_BGH: Thông báo V/v phân công tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 123_05.10.17.pdf)TB 123_05.10.17.pdf

TB 122_BGH: Thông báo V/v Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 122_05.10.17.pdf)TB 122_05.10.17.pdf

TB 121_BGH: Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung cho HSSV Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 121_04.10.17.pdf)TB 121_04.10.17.pdf

TB 110_BGH: Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho HSSV Khóa 13.

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 110_19.9.17.pdf)TB 110_19.9.17.pdf

QĐ 102_BGH: Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.

SV các Khoa nhận học bổng theo thời gian trong thông báo số 108/TB-CĐKTCN ngày 12/9/2017.

Attachments:
Download this file (QD 102_14.6.17.pdf)QD 102_14.6.17.pdf

QĐ 103_BGH: Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 103_14.6.17.pdf)QD 103_14.6.17.pdf