Thông báo 39: Yêu cầu sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (scan0442.pdf)scan0442.pdf

Danh sách các môn chuyên ngành học lại ngoài KHGD học kỳ III năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: 

1. Sinh viên đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/6/2018. Sau thời gian này nếu sinh viên chưa đóng đủ học phí thì môn học sẽ bị hủy. Môn học nào có sinh viên đóng học phí trước sẽ được mở trước.

2. Các sinh viên chưa đăng ký học lại các môn có trong danh sách thì liên hệ VP Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Giáo viên chủ nhiệm, Phòng Đào tạo để đăng ký. 

Hạn cuối: 20/6/2018

3. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm liên hệ phòng B1.5 (Gặp Cô Nguyệt) để nhận phiếu kết quả đăng ký môn học.

 

 

Quy Định 63 V/v Quy định trong thi cử

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QyD 63 12.6.18.pdf)QyD 63 12.6.18.pdf

Quy Định 54: V/v Sinh viên không tham dự kỳ thi kết thúc học phần, môn học

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 54.01.6.18.pdf)QD 54.01.6.18.pdf

Thông báo 35: V/v tổ chức lớp học lại các học phần GDĐC đối với sinh viên khóa 12 trở về trước

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 35.31.5.18.pdf)TB 35.31.5.18.pdf

QĐ 48 về việc Ban hành quy chế công tác sinh viêc, học sinh

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QĐ 48.29.5.18.pdf)QĐ 48.29.5.18.pdf

QĐ 47 về việc ban hành quy chế tuyển sinh

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QĐ 47.29.5.18.pdf)QĐ 47.29.5.18.pdf

Quy định số 46: Về việc thu học phí đối với Sinh viên Học sinh

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QĐ 46.28.5.2018.pdf)QĐ 46.28.5.2018.pdf

Nhận kết quả đăng ký học lai môn Anh Văn 1

Sinh viên đăng ký học lại  môn ANH VĂN 1 trong học kỳ III năm học 2017-2018 liên hệ VP Khoa KT-CN để nhận phiếu kết quả đăng ký môn học và hoàn tất học phí trước ngày 02/6/2018.

 

Thông báo 31 về việc thu học phí HK 3

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 31.21.5.18.pdf)TB 31.21.5.18.pdf