Thời khóa biểu các môn chung học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên khóa 16 đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm

Sinh viên khóa 15 trở về trước nhắn thông tin Họ tên, mssv, lớp, tên môn, mã môn, nhóm, lớp học lại qua số zalo Cô Thúy để đăng ký

Thời gian đăng ký và đóng học phí đến hết ngày 26.2.2022

TKB Bổ sung K17 HK2 (2021-2022) - BM Xây dựng

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK1 (2021-2022) - Bộ môn Công nghệ thông tin

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

TKB bổ sung học kỳ I_năm học 2021-2022 và TKB Khóa 16 - C16CTT1 - HK2 (2021-222)

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ II_2021-2022 các bộ môn Cơ-Điện-Ô tô-Xây dựng-Công nghệ Thực phẩm

Sinh viên xem file đính kèm

Read more...

Thời khóa biểu học kỳ I_2021-2022 C16DDT1 bổ sung

Sinh viên xem file đính kèm

TKB bổ sung HK1 (2021-2022) - BM CNTT C16+17

Sinh viên xem file đính kèm

TKB môn GDTC1 HK1 (2021-2022) - Khoa KT_CN

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Khóa 17 nhịp 1 HK1 (2021-2022) - Nhóm 7

Sinh viên xem file đính kèm