More Articles...

 1. TB 110_BGH: Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho HSSV Khóa 13.
 2. QĐ 102_BGH: Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.
 3. QĐ 103_BGH: Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017.
 4. TB 105_BGH: Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018.
 5. Thông báo nhận hồ sơ dự xét học bổng dành cho Tân Sinh viên (Khóa 13)
 6. QĐ 45_HĐQT: Quyết định V/v giảm học phí cho sinh viên có người thân nhập học và đang học tại Trường.
 7. TB 104_BGH: Thông báo V/v nghỉ Lê Quốc khánh 2/9 đối với học sinh, sinh viên.
 8. TB 74_BGH: Thông báo lịch trình đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy.
 9. Thông báo lịch bù môn Hệ Thống Nhúng
 10. TKB học bù môn Kiến trúc dân dụng và Công nghiệp
 11. Thông báo về việc tổ chức Lễ Ra quân Mùa hè Xanh 2017
 12. Về việc tổ chức tư vấn Du học và Xuất khẩu lao động cho sinh viên năm 3 Hiast
 13. Thông báo về việc mở lớp học lại môn Toán Cao Cấp và Xác Suất Thống Kê
 14. TB 64_BGH: Thông báo V/v thu học phí đối với sinh viên học sinh
 15. Thông báo về việc học lại môn Cơ lý thuyết
 16. Lịch thi HK2 C11,C12 đợt 1 Năm học 2017-2018
 17. Điều chỉnh lịch thi khóa 13
 18. Lịch thi khóa 11 lớp C11CK1
 19. Lịch Thi Khoa 13 HKII năm học 2017-2018
 20. Lịch thị lần 2 Khóa 13