Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Mừng trường ta vừa tròn 10 tuổi!

Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM (26/8/2005 - 26/8/2015)
^_^

Chi tiết:

Văn bản - Biểu mẫu

Chi tiết:


_________________VĂN BẢN_________________

 (Click vào để tải về)

1. Điều lệ Công đoàn Việt NamDownload this file (Dieu_le_CDVN.doc)

2.

Download this file (HD_Thi_hanh_dieu_le_CDVN_Khoa_XI.doc)Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI
3. Download this file (Don_xin_gia_nhap_cong_doan.doc)Đơn xin gia nhập Công đoàn Trường
4. Download this file (Luat_Congdoan_2013.doc)Luật Công đoàn 2013
5. Download this file (Luat_Lao_dong_2013.doc)Luật Lao động 2013

_________________BIỂU MẪU_________________

 (Click vào để tải về)

1. Download this file (Ban_khai_Thanh_tich_ca_nhan_.doc)Mẫu khai thành tích cá nhân 
2. Download this file (Ban_khai_Thanh_tich_Tap_the.doc)Mẫu khai thành tích tập thể
2017 Công đoàn HIAST - Chính sách - Pháp luật.
Powered by Joomla 1.7 Templates