Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Cơ cấu tổ chức

In bài này
Ngày đăng Viết bởi Vu Linh

Chi tiết:


Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh hiện có 192 công đoàn viên, 17 công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các phòng, Ban, Khoa trực thuộc.

Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 có 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch và 04 uỷ viên. Các đồng chí đều làm công tác kiêm nhiệm và là cán bộ của các đơn vị trong Nhà trường.

Công đoàn trường có 05 ban hoạt động trong các lĩnh vực công tác:

  • Ban Chính sách – Pháp luật.
  • Ban Nữ công;
  • Uỷ ban Kiểm tra.
  • Ban Tài chính
  • Ban Tuyên giáo – Phong trào – Thông tin xã hội.

____________THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC BAN HOẠT ĐỘNG____________

(Đang cập nhật)

2017 Công đoàn HIAST - Cơ cấu tổ chức.
Powered by Joomla 1.7 Templates