Danh sách học lại, thi lại của các lớp khóa T13

Sinh viên xem file đính kèm.

Trong file này có 2 sheet: 1 sheet là danh sách thi lại các môn ở HK2, 1 sheet là danh sách học lại các môn của HK1.

Học sinh xem điểm của mình, nếu rớt thì đóng tiền thi lại lần 2: Lý thuyết: 50.000đ/1 môn; Thực hành: 70.000/1 môn.

Nếu có tên trong danh sách học lại, thì liên hệ khoa để đăng ký.