Lịch thi lại lần 2 - HKI - NH2018-2019 của T14

Sinh viên xem file đính kèm!

Lịch thi kết thúc học phần HK I (đợt 2) -NH 18-19 cac lớp T13

Sinh viên xem file đính kèm!

 

Attachments:
Download this file (T13COT-KS-KT_hk1.pdf)T13COT-KS-KT_hk1.pdf

Lịch thi môn Toán

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (lich thi Toan.pdf)lich thi Toan.pdf

Lịch thi môn Vật lý, Hóa học các lớp T14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Lịch thi môn Pháp luật của các lớp khóa 14

Sinh viên Khóa 13 học lại môn Pháp luật xem lịch thi để đi thi cho đúng giờ, đúng lớp.

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Attachments:
Download this file (T14_Phapluat.pdf)T14_Phapluat.pdf

Lịch thi Lần 1 - HKI - NH18-19 Khóa T13 (Đợt 1)

Sinh viên xem kỹ ngày thi, ca thi, giờ thi, môn thi.

Attachments:
Download this file (lich thi hk1_T13.pdf)lich thi hk1_T13.pdf

Thông báo kế hoạch thi lại Lần 2 - HK II- NH 17-18 cho sinh viên trung cấp khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 56_08.9.18.pdf)TB 56_08.9.18.pdf

Lịch thi Anh văn 1- các lớp Khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Thi AV_T14.pdf)Thi AV_T14.pdf

Lịch thi Tốt nghiệp TCCN Khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi HK 2 - NH 2107-2018 Khóa 13 hệ TCCN

Học sinh xem file đính kèm để biết thêm chi tiết