Lịch thi bổ sung HK2 - nh 19-20 khóa T14

Học sinh xem file đính kèm!

 

Attachments:
Download this file (Lich thi T14_HK2.pdf)Lich thi T14_HK2.pdf

Lịch thi HK2 - NH 2019-2020 lớp T14KS1, T14KT1

 HS download file, xem ở 4 dòng cuối cùng nha.

Đợt này thi trước các môn đã học xong đợt 1

Lịch thi môn Anh văn 1, Pháp luật Khóa T15 - HKI - NH 2019-2020

Học sinh xem file đính kèm!

Ca 2  là 9h15p phải có mặt ở phòng thi.

Khi đi thi nhớ mang theo thẻ SV or các giấy tờ tùy thân!

Lịch thi Toán, Lý, Hóa - HK2 - NH 18-19 khóa T14

Học sinh xem file đính kèm!

Xem kỹ môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi.

Khi đi thi nhớ mang theo thẻ học sinh.

Lịch thi HK2 - NH 2018-2019 các lớp T13

Học sinh xem file đính kèm!

Nhớ xem kỹ ngày thi, ca thi, phòng thi. Khi đi thi nhớ mang theo thẻ học sinh.

Lịch thi lần 2 - HKI - NH 2018-2019 khóa T13

Học sinh xem file đính kèm. (xem kỹ giờ thi, phòng thi)

Khi đi thi nhớ mang thẻ học sinh, biên lai đóng tiền.

Attachments:
Download this file (thi lan 2 hk1_T13.pdf)thi lan 2 hk1_T13.pdf

Lịch thi môn Văn Học HKII-18-19 các lớp T14, học lại T13

Học sinh xem file đính kèm!

Học sinh khóa 13 học trả nợ môn Văn học 2 thi theo lịch thi này!

Lịch thi HK2-18-19 khóa T14 môn Anh văn 2, Chính trị

Sinh viên xem kỹ ngày thi, giờ thi, phòng thi, môn thi.

Khi đi thi nhớ mang theo thẻ HS

Các HS khóa 13 học trả nợ môn Anh văn 2, Pháp luật  xem lịch thi này để đi thi.

Attachments:
Download this file (Lich thi T14_HK2.pdf)Lich thi T14_HK2.pdf

Lịch thi lại lần 2 - HKI - NH2018-2019 của T14

Sinh viên xem file đính kèm!

Lịch thi kết thúc học phần HK I (đợt 2) -NH 18-19 cac lớp T13

Sinh viên xem file đính kèm!

 

Attachments:
Download this file (T13COT-KS-KT_hk1.pdf)T13COT-KS-KT_hk1.pdf

Lịch thi môn Toán

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (lich thi Toan.pdf)lich thi Toan.pdf

Lịch thi môn Vật lý, Hóa học các lớp T14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Lịch thi môn Pháp luật của các lớp khóa 14

Sinh viên Khóa 13 học lại môn Pháp luật xem lịch thi để đi thi cho đúng giờ, đúng lớp.

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Lịch thi Lần 1 - HKI - NH18-19 Khóa T13 (Đợt 1)

Sinh viên xem kỹ ngày thi, ca thi, giờ thi, môn thi.

Thông báo kế hoạch thi lại Lần 2 - HK II- NH 17-18 cho sinh viên trung cấp khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi Anh văn 1- các lớp Khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi Tốt nghiệp TCCN Khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi HK 2 - NH 2107-2018 Khóa 13 hệ TCCN

Học sinh xem file đính kèm để biết thêm chi tiết