Thông báo kế hoạch thi lại Lần 2 - HK II- NH 17-18 cho sinh viên trung cấp khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 56_08.9.18.pdf)TB 56_08.9.18.pdf

Lịch thi Anh văn 1- các lớp Khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Thi AV_T14.pdf)Thi AV_T14.pdf

Lịch thi Tốt nghiệp TCCN Khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi HK 2 - NH 2107-2018 Khóa 13 hệ TCCN

Học sinh xem file đính kèm để biết thêm chi tiết