Danh sách thi lại lần 2 - Học ký II - NH 17-18

Học sinh xem file đính kèm.

Mỗi 1 sheet tương ứng với 1 lớp. 

Mỗi ô đánh dấu chéo: có nghĩa là phải thi lại môn ấy. Lệ phí thi lại là 50k/1 môn lý thuyết; 70k/1 môn thực hành.

Học sinh xuống phòng Tài vụ đóng lệ phí thi lại.

Thời gian đóng: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/09/2018

Học sinh kiểm tra, có gì sai sót liên hệ phòng A1.1 để điều chỉnh.