Thông báo đóng học phí học kỳ 2 - NH 2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm và đóng học phí thời gian đúng quy định

Attachments:
Download this file (TB 86_20.12.18.pdf)TB 86_20.12.18.pdf

Điểm thi HKiđợt 1 các lớp T13, T13

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Điểm môn Văn học các lớp T14 và danh sách thi lại môn Văn

Vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú: Dấu "x" nghĩa là được thi lại lần 2. Lịch thi lại sẽ thông báo sau.

             Màu đỏ là học lại.

Điểm thi lại lần 2-HK2-NH 17-18 của khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi Lan 2.pdf)Diem thi Lan 2.pdf

Điểm thi HKI - NH 18-19 các lớp trung cấp K14

Sinh viên xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 14.pdf)Diem thi Khoa 14.pdf

Danh sách thi lại lần 2 - Học ký II - NH 17-18

Học sinh xem file đính kèm.

Mỗi 1 sheet tương ứng với 1 lớp. 

Mỗi ô đánh dấu chéo: có nghĩa là phải thi lại môn ấy. Lệ phí thi lại là 50k/1 môn lý thuyết; 70k/1 môn thực hành.

Học sinh xuống phòng Tài vụ đóng lệ phí thi lại.

Thời gian đóng: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/09/2018

Học sinh kiểm tra, có gì sai sót liên hệ phòng A1.1 để điều chỉnh.

Lịch thi Tốt nghiệp Trung cấp Khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (LICH THI TN T12.pdf)LICH THI TN T12.pdf

Diem thi HK2, Khoa 13

Sinh vien xem file dinh kem!

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 13.pdf)Diem thi Khoa 13.pdf

Điểm thi Lần 1-HKII; Lần 2-HK1- Khóa 13-NH 17-18

Sinh viên xem file đính kèm!

Đây là điểm thi lần 1 của Học kỳ 2 và Điểm thi lại Lần 2 của HK1.

Điểm thi lần 2-HK1, điểm thi lần 1-HK2

Sinh viên, học sinh xem file đính kèm!