Chương trình đào tạo

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Chuong trinh dao tao Nganh CNTT_.xls)Nganh CNTT

Đề cương Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Sinh viên xem file đính kèm

Đề cương ôn thi Kỹ thuật lập trình

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (DE_CUONG_ON_THI_TN_KY_THUAT_LAP_TRINH.doc)Ky_Thuat_Lap_Trinh