Liên hệ

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP.HCM

Khoa Kinh tế - Quản Trị - Du lịch 

Địa chỉ : 138 Hà Huy Giáp,Phường Thạnh lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại : 62.570.757