Thông báo V/v chuyển sang học Lý thuyết bằng hình thức Trực tuyến toàn bộ các lớp từ Thứ Năm ngày 30/03/2022 đến hết ngày 09/04/2022

Xin đính chính ND Thông báo đính kèm: "từ thứ 4 ngày 30/3/2022"

Attachments:
Download this file (TB 144.pdf)TB 144.pdf