Thông báo về việc học lại môn chung

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.