THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KINH DOANH

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TBTUYENDUNG0001.PDF)TBTUYENDUNG0001.PDF

Thông báo về việc Tổ chức lớp môn học Anh văn 1, Tin học 1 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 15 nhập học muộn

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (tb_ds_tkb.pdf)tb_ds_tkb.pdf

Thông báo và danh sách sinh viên cao đẳng Khóa 15 thi Lần 2 các môn học chung

Vui lòng xem file đính kèm.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo 124/TB-CĐKTCN ngày 01/10/2019 về việc tổ chức khám sức khỏe cho HSSV Khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TB 124- 01.10.19.pdf)TB 124- 01.10.19.pdf

Thông báo số 117/TB-CĐKTCN ngày 19/9/2019 Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TB 117-19.9.19.pdf)TB 117-19.9.19.pdf

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo Thi Lần 2 - Học kỳ 3 năm học 2018-2019 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo số 94/TB-CĐKTCN ngày 20/8/2019 về việc thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (scan0200.pdf)scan0200.pdf

TB số/TB-CĐKTCN: TB về việc tiếp nhận hồ sơ bổ sung dự xét HB bảo trợ Hy vọng năm học 2019-2020 (của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (scan0170.pdf)scan0170.pdf