THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ KHOÁ 18

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 06- 02.02.23.pdf)TB 06- 02.02.23.pdf

Thông báo Thi lần 2 HK1 NH22-23

XEm file đính kèm

Thông báo Thi lần 2 - Học kỳ 1, Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Cao đẳng Khóa 16, 17

Xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (thilan2_CD_187.PDF)thilan2_CD_187.PDF

Về công tác tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 16.

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (CV 178 -04.07.22.pdf)CV 178 -04.07.22.pdf

Thông báo Thi Lần 2 Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Đợt 2) đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 16, 17

Xem file đính kèm!

Thông báo "Thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022".

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 161- 20.5.22.pdf)TB 161- 20.5.22.pdf

TB 158- 09.05.22 Thông báo lịch trình đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2021-2022 bậc Cao đẳng chính quy Khóa 17

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 158-09.05.22.pdf)TB 158-09.05.22.pdf

Thi Lần 2 hk1 năm học 2021-2022

Xem file đính kèm!

Thông báo Thi Lần 2 hk 3 năm học 2020-2021 (Đợt cuối)

Xem file đính kèm!

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 10/3, 30/4, 01/5

Vui lòng xem file đính kèm!