Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo Thi Lần 2 - Học kỳ 3 năm học 2018-2019 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo số 94/TB-CĐKTCN ngày 20/8/2019 về việc thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (scan0200.pdf)scan0200.pdf

TB số/TB-CĐKTCN: TB về việc tiếp nhận hồ sơ bổ sung dự xét HB bảo trợ Hy vọng năm học 2019-2020 (của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (scan0170.pdf)scan0170.pdf

Danh sách sinh viên cao đẳng Khóa 12, 13 bổ sung Hồ sơ HSSV

Vui lòng bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo.

Attachments:
Download this file (BSHS.pdf)BSHS.pdf

TB v/v thi lần 2 HK2 khóa 13-14 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

TB: V/v tổ chức lớp học lại học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên Cao đẳng chính quy từ Khóa 12 trở về trước được đăng ký học lại học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN do chương trình đào tạo khóa 13 không còn nữa, Nhà trường thông báo tổ chức lớp học phần  Đường lối cách mạng của ĐCSVN  trong học kỳ 3 năm học 2018 - 2019.
 
Sinh viên liên hệ đăng ký tại Văn phòng Khoa. Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 13/6/2019.
 
Ghi chú: Đây là lớp học vắt cuối cùng

 

TB 23_HĐQT: Thông báo V/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TB 23_02.5.19.pdf)TB 23_02.5.19.pdf

Danh sách phân xe sinh viên đi và về trong đợt học GDQP&AN từ ngày 15/4 đến ngày 26/4/2019.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo xét trao học bổng sinh viên dân tộc năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm.