Thông báo Thi lần 2 - Học kỳ 1, Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Cao đẳng Khóa 16, 17

Xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (thilan2_CD_187.PDF)thilan2_CD_187.PDF

Về công tác tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 16.

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (CV 178 -04.07.22.pdf)CV 178 -04.07.22.pdf

Thông báo Thi Lần 2 Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Đợt 2) đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 16, 17

Xem file đính kèm!

Thông báo "Thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022".

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 161- 20.5.22.pdf)TB 161- 20.5.22.pdf

TB 158- 09.05.22 Thông báo lịch trình đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2021-2022 bậc Cao đẳng chính quy Khóa 17

Xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (TB 158-09.05.22.pdf)TB 158-09.05.22.pdf

Thi Lần 2 hk1 năm học 2021-2022

Xem file đính kèm!

Thông báo Thi Lần 2 hk 3 năm học 2020-2021 (Đợt cuối)

Xem file đính kèm!

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 10/3, 30/4, 01/5

Vui lòng xem file đính kèm! 

Thông báo V/v chuyển sang học Lý thuyết bằng hình thức Trực tuyến toàn bộ các lớp từ Thứ Năm ngày 30/03/2022 đến hết ngày 09/04/2022

Xin đính chính ND Thông báo đính kèm: "từ thứ 4 ngày 30/3/2022"

Attachments:
Download this file (TB 144.pdf)TB 144.pdf

Thông báo Thi Lần 2 Học kỳ 3 năm học 2020-2021 đối với sinh viên cao đẳng Khóa 16

Vui long xem file dinh kem!