Thông báo Thi Lần 2 Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Vui lòng xem file đính kèm.

TB 10- 01.06.20 Thông báo "Thu học phí học kỳ 3 năm học 2019-2020"

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB 10- 01.06.20.pdf)TB 10- 01.06.20.pdf

Thông báo mở lớp học lại môn đường lối ĐCS VN

THÔNG BÁO

Hiện tại đang có lớp học lại môn đường lối ĐCS VN. Sinh viên nợ môn lên VP Khoa để đăng ký.

thời gian từ ngày 08/6/2020 - 15/6/2020

Trân trọng.

Về Kế hoạch học tập trung của HSSV kể từ ngày 11/5/2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc Thi Lần 2 Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 14, 15

Xem file đính kèm.

Cuộc thi pháp luật học đường

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo 154/TB-CĐKTCN: Thu học phí Học kỳ 2 NH 2019-2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TB 154-21.11.19.pdf)TB 154-21.11.19.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KINH DOANH

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TBTUYENDUNG0001.PDF)TBTUYENDUNG0001.PDF

Thông báo về việc Tổ chức lớp môn học Anh văn 1, Tin học 1 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 15 nhập học muộn

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (tb_ds_tkb.pdf)tb_ds_tkb.pdf

Thông báo và danh sách sinh viên cao đẳng Khóa 15 thi Lần 2 các môn học chung

Vui lòng xem file đính kèm.