TKB điều chỉnh C12MK1, C12TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12MK1.png)C12MK1.png
Download this file (C12TC1.pdf)C12TC1.pdf

Đổi GV môn Anh văn 3 - lớp C13KT1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C13KT1.pdf)C13KT1.pdf

TKB học kỳ 1 khóa 14 (2018-2019) bổ sung môn GDTC

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB khóa 14 học kỳ I (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú: Lớp C14QT1 học chung TKB với lớp C14QQ1

Trân trọng./.

Thời khóa biểu điều chỉnh C12KS1,C12NA1,C13MK1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh thời khóa biểu Lớp C12TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (tkb C12TC1.png)tkb C12TC1.png

Thời khóa biểu HK1 (18-19) Khóa 12,13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thoi khoa bieu hoc lai

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu học lại năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB Học lại Anh Văn 1 - GV: Nguyễn Kim Phượng, Từ ngày 09/07

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HLTA.pdf)HLTA.pdf