Điều chỉnh TKB

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh phòng học - C13CB,KS,LH,NA

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh TKB lớp C13NL-VP

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (C13NL-VP.pdf)C13NL-VP.pdf

Điều chỉnh TKB_C13LH,NL,TM

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C13LH-NL-TM.pdf)C13LH-NL-TM.pdf

TKB_HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

TKB bổ sung C14

Thông báo


Sinh viên còn nợ Tin học đại cương, Anh văn 1, Chính trị 1 ghé Văn phòng Khoa A6.5 để đăng ký học theo thời khóa biểu đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C14BSMC.pdf)C14BSMC.pdf

TKB điều chỉnh lớp C14KT1, C13TM1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C13TM1.pdf)C13TM1.pdf
Download this file (C14KT1 (1).pdf)C14KT1 (1).pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12LH1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12LH1.pdf)C12LH1.pdf

Điều chỉnh TKB khóa 14

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C14CB-KS-NA.pdf)C14CB-KS-NA.pdf

TKB HKI (2018 -2019) đợt 2_khóa 14

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.