TKB_HK2 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB bổ sung môn chung khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15BS.pdf)C15BS.pdf

tkb điều chỉnh C15LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15LH1.pdf)C15LH1.pdf

TKB đợt 2 khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (DLKTQT.pdf)DLKTQT.pdf

TKB điều chỉnh môn Xây dựng thực đơn

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C14CB-NA.pdf)C14CB-NA.pdf

TKB bổ sung - Khai giảng đợt 2

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15BOSUNG.pdf)C15BOSUNG.pdf

Điều chỉnh TKB Môn Tin hoc 1 - Lớp C15LOG1

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB đợt 1 HK1 khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C15DLKTQT.pdf)C15DLKTQT.pdf

TKB Toán cao cấp

Vui lòng xem file đính kèm.

Thời khóa biểu môn Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối lớp HL

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (HLC12TC.pdf)HLC12TC.pdf