TKB_HLC12-Môn Quản trị cung ứng dịch vụ

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (HLC12.pdf)HLC12.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C14MK1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C14MK1.pdf)C14MK1.pdf

TKB_HK2 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB bổ sung môn chung khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15BS.pdf)C15BS.pdf

tkb điều chỉnh C15LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15LH1.pdf)C15LH1.pdf

TKB đợt 2 khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (DLKTQT.pdf)DLKTQT.pdf

TKB điều chỉnh môn Xây dựng thực đơn

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C14CB-NA.pdf)C14CB-NA.pdf

TKB bổ sung - Khai giảng đợt 2

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15BOSUNG.pdf)C15BOSUNG.pdf

Điều chỉnh TKB Môn Tin hoc 1 - Lớp C15LOG1

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB đợt 1 HK1 khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C15DLKTQT.pdf)C15DLKTQT.pdf