Điều chỉnh TKB lớp C15QQ-C15TC

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C15QQ-C15TC.pdf)C15QQ-C15TC.pdf

TKB học kỳ 2 Bộ môn Du lịch

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB chính thức C15-C16 học kỳ 2

Vui long xem file dinh kem.

TKB lớp học lại C14 - Kế toán Mỹ

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (HLC14.pdf)HLC14.pdf

TKB C16 đợt 2

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB HK1 khóa 15 (2020 - 2021)

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TKB HK1_KTDLQT.pdf)TKB HK1_KTDLQT.pdf

TKB bổ sung C14NL-VP- GDTC2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh TKB lớp C15LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15LH1 (1).pdf)C15LH1 (1).pdf

Lịch khai giảng lớp Cao đẳng chính quy Khóa 16 bắt đầu học từ ngày 29/6/2020

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học kỳ 3 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15KTDLQT (1).pdf)C15KTDLQT (1).pdf