Điều chỉnh TKB C11KS1 , C12TC1 Học kì II năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11KS1,C12TC1.pdf)C11KS1,C12TC1.pdf

TKB GDTC2+ kèm danh sách đi học Khóa 13

 Lưu ý nhóm GYM chia làm 2 đợt

+ Đợt 1  gồm 3 nhóm.

+ Đợt 2 gồm 6 nhóm ( chưa có TKB) 

 Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

Trân trọng./.

TKB GDT2 Lớp C12Na1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (GDTC_C12NA1.pdf)GDTC_C12NA1.pdf

TKB HKII (2017 - 2018) khóa C11,C12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB Học kì II Năm học 2017- 2018 C13TM1 và C13NL ( Điều chỉnh )

Lớp điều chỉnh 

+ C13NL1

+ C13TM1

Nội dung điều Chỉnh:

+ Kinh tế Vi mô Gv: Trần Thanh Hiền  Học từ ngày 05/3- 15-04/18  Thứ 3 và Thứ 6 phòng B3.9  

+ Sinh viên xem kỹ tránh nhầm lẫn TKB phát hành cũ.

Attachments:
Download this file (C13TM1-NL1.pdf)C13TM1-NL1.pdf

TKB LỚP HỌC LẠI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB HKII năm 2017-2018 Khóa 13 Khoa Kinh tế- Quản trị - Du lịch (cập nhật 05/12)

 +Điều chỉnh họ tên giảng viên  ngày bắt đầu học một số nhóm lớp , môn Tin học , chính trị , Anh văn 2.(GV bận).+

+ Điều chỉnh TKB lớp C13KT1_ Kế toán tài chính P1/  Cô Thanh Hà bắt đầu học ngày 11/12/2017.

+ Có điều chỉnh phòng học sinh viên coi kĩ tránh nhầm lẫn TKB phát hành cũ.
Trân trọng./.

Thời khóa biểu HKII (2017 - 2018) khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Thời khóa biểu lớp học lại môn Quản trị du lịch MICE

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Mice.pdf)Mice.pdf

Thời khóa biểu điều chỉnh môn Thanh toán quốc tế lớp C11QQ1, C12KT2

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

 

Attachments:
Download this file (TKB.pdf)TKB.pdf