TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh TKB C12KS1, C12NA1 HKII(2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12NA1- C12KS1.pdf)C12NA1- C12KS1.pdf

TKB Học lại Toán cao cấp khoa KT - QT - DL

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HL2.pdf)HL2.pdf

TKB C11LH1 ( thêm môn kế toán dịch vụ )

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11LH1.pdf)C11LH1.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C11QQ1 HKII năm học 2017 - 2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11QQ1.pdf)C11QQ1.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C11KS1 , C11NA2, C12NA1, C12KT2 HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chính TKB C12KS1, C12NA1 học kì 2 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12NA1_C12KS1.pdf)C12NA1_C12KS1.pdf

TKB sinh viên học lại môn Anh văn 2, Nguyên lý kế toán

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HOC LAI.pdf)HOC LAI.pdf

TKB GDTC2 đợt 2 + kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.