TKB HK3 (21-22)_Bổ sung môn Pháp luật

Xem file đính kèm!

TKB HK3 (21-22)_BM QTKD, BM Nhân lực

Xem file đính kèm!

TKB Bổ sung Tin hoc 2 HK2 (2021-2022)_C17NA1,NL1,TM1,MK1,QQ1

Xem file đính kèm!

TKB K17 Bổ sung Tin hoc 2 HK2 (2021-2022)

Xem file dinh kem!

TKB GDQP 3 lớp C16KS1,NA1,TC1

Xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK2 (21-22) C17KS1,C17NA1

Xem file đính kèm!

TKB Điều chỉnh HK3 (21-22) C17KS1,C17NA1

Xem file đính kèm!

TKB HK3 NH 21-22 C16KT1, C17KT1

Xem file đính kèm!

TKB Giáo dục Quốc phòng K16_HK1+HK2 (2021-2022)

Vui long xem file dinh kem!

TKB K17 Tin hoc 1 HK1 (2021-2022) ( Bổ sung)

Vui lòng xem file đính kèm!