TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.