TKB bổ sung C14NL-VP- GDTC2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh TKB lớp C15LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15LH1 (1).pdf)C15LH1 (1).pdf

Lịch khai giảng lớp Cao đẳng chính quy Khóa 16 bắt đầu học từ ngày 29/6/2020

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học kỳ 3 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C15KTDLQT (1).pdf)C15KTDLQT (1).pdf

TKB hoc trực tuyến C14, C15 (điều chỉnh)

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học trực tuyến

Vui lòng xem file đính kèm.

Điều chỉnh TKB học trực tuyến môn kế toán chi phí Lớp C14KT1

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học trực truyến môn AV2

Vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú: bỏ lịch môn kế toán chi phí (sẽ điều chỉnh và up lên sau)

Attachments:
Download this file (KHOA DLKTQT (1).pdf)KHOA DLKTQT (1).pdf

TKB bổ sung môn Quan hệ lao động lớp C14NL1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C14NL1 (2).pdf)C14NL1 (2).pdf

TKB bổ sung lớp C14NL1

Vui long xem file dinh kem.

Attachments:
Download this file (C14NL1 (1).pdf)C14NL1 (1).pdf