TKB học lại Toán Kinh tế

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TOANKINHTE.pdf)TOANKINHTE.pdf

TKB Học lại môn Tiền tệ ngân hàng

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TKB_HLC12TC.pdf)TKB_HLC12TC.pdf

TKB Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TKB_KTQTDL_HK3.pdf)TKB_KTQTDL_HK3.pdf

TKB học lại môn Tài chính doanh nghiệp

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (TKB HL TCDN.png)TKB HL TCDN.png

Điều chỉnh TKB lớp C14KT1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C14KT1 (4).pdf)C14KT1 (4).pdf

Điều chỉnh TKB

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh phòng học - C13CB,KS,LH,NA

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh TKB lớp C13NL-VP

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (C13NL-VP.pdf)C13NL-VP.pdf

Điều chỉnh TKB_C13LH,NL,TM

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C13LH-NL-TM.pdf)C13LH-NL-TM.pdf

TKB_HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.