Bài giảng môn Kế toán Mỹ khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

bài giảng TK sổ KT C.15

Vui lòng xem file đính kèm.

Hướng dẫn học trực tuyến

Vui lòng xem file đính kèm.

Bài giảng kế toán Mỹ C14

Vui lòng xem file đính kèm.

môn Thiết kế Sổ KT C14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

NH.2018-2019TÀI LIEU MÔN HOC TCDN - C.14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Kế toán Mỹ

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

TÀI LIÊU MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HKII - 2018-2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

đề cương ôn tập và câu hỏi gợi ý rung chuông vàng (tham khảo)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Slide bài giảng Kỹ năng mềm

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.