môn Thiết kế Sổ KT C14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

NH.2018-2019TÀI LIEU MÔN HOC TCDN - C.14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Kế toán Mỹ

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

TÀI LIÊU MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - HKII - 2018-2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

đề cương ôn tập và câu hỏi gợi ý rung chuông vàng (tham khảo)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Slide bài giảng Kỹ năng mềm

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Slide bài giảng KTTC4-C12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tài liệu môn TH thiết kế Sổ KT.C13 HKIII (2017-2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tài liêu môn TCDN C13 HKIII (2017-2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

slide các môn học-QTKD

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.