Thông báo mời sinh viên tham gia Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh năm 2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.