Nội dung ôn tập rung chuông vàng Hiast 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo số 122/TB-CĐKTCN ngày 27/9/2019 tổ chức hoạt động phong trào sinh viên học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Kế hoạch số 121/KH-CĐKTCN ngày 25/9/2019 Tổ chức đợt hoạt động phong trào sinh viên học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (KH 121-25.9.19.pdf)KH 121-25.9.19.pdf

Kế hoạch cuộc thi "Rung chuông vàng Hiast" ngày Nhà giáo VN 20/11/2018

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (KH 72_13.10.18.pdf)KH 72_13.10.18.pdf

Thông Báo: Đăng ký tham dự Hội thao SVHS Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo mời sinh viên tham gia Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh năm 2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.